Een overlijden melden T: 06-45769462
Actuele berichten van
Weldaan uitvaartbegeleiding

Wat moeten nabestaanden weten bij een overlijden? Vraag bij Weldaan uitvaartbegeleiding een handig boekje aan: LA-ding. Dat is het boekje met uitvaartwensen dat in iedere la past. Hierin noteert u wat u belangrijk vindt voor uw uitvaart. Wilt u begraven

Lees meer ›

Wanneer u als nabestaande op een actieve manier contact met lotgenoten op prijs stelt is er de mogelijkheid aan te sluiten bij een wandelgroep. Op dit moment bestaat er een groep vrouwen die samen wandelt. Wanneer daar behoefte aan is,

Lees meer ›

Jaarlijks wordt er wereldwijd een lichtjesdag georganiseerd, altijd op de 2e zondag van december. Deze Wereldlichtjesdag is bedoeld om, tijdens een bijeenkomst, overleden kinderen te herdenken. Dat verlies kan actueel zijn maar zeker ook een verlies van langere tijd geleden.

Lees meer ›

Dementie is de snelst groeiende ziekte van deze tijd. Alleen al in Lansingerland zijn er bijna 700 mensen die deze diagnose hebben gekregen. Ook in de uitvaartzorg krijgen wij ermee te maken. Met de juiste zorg en aandacht kunnen we

Lees meer ›

Het opbaren van de overledene geeft invulling in de dagen van verdriet en leegte die voorafgaan aan de uitvaart. We staan er misschien niet bij stil, maar ook in opbaring zijn nieuwe ontwikkelingen. Graag brengen wij u op de hoogte

Lees meer ›

In het blad de Heraut verschijnt elke 6 weken een interview waarin er een stukje wordt meegelopen op de levensweg van een inwoner van Lansingerland. Er wordt gesproken over de manier waarop iemand zijn jeugd heeft doorgebracht, het gezin waaruit

Lees meer ›

Rouwen in groepsverband, niet om dezelfde persoon maar om elkaar verder te helpen. In februari en maart zijn er in ’s- Gravenzande een drietal bijeenkomsten geweest voor lotgenoten. Deze rouwtafelgesprekken zijn bedoeld om verbinding te maken tussen mensen die door

Lees meer ›

Anja Berghout en een team vrijwilligers organiseerden een bijeenkomst in Lansingerland tijdens Wereldlichtjesdag 2018. Op die dag herdachten we alle overleden kinderen van onze gemeente. De bijeenkomst vond plaats op zondag 9 december.

Heeft u wel eens nagedacht over uw uitvaartplan? In een uitvaartplan worden al uw wensen in verband met uw toekomstige afscheid en uitvaart beschreven. In een uitvaartplan staat centraal wie u bent, wat belangrijk voor u is en hoe dat zich vertaalt naar de periode

Lees meer ›

Rouwvervoer bestaat tegenwoordig niet altijd meer uit ‘traditioneel Staatsie vervoer’ met volgauto’s. Een uitvaart is zeer persoonlijk. Dit komt op vele manieren tot uiting. Er kunnen bijzondere wensen – ook voor het rouwvervoer – zijn die in overleg met nabestaanden door

Lees meer ›