Een overlijden melden T: 06-45769462

De keuze tussen cremeren of begraven is natuurlijk heel wezenlijk na een overlijden. Maar wat bepaalt die keuze? Ten eerste zal het een gevoelskwestie zijn. Daarbij horen wellicht religieuze overwegingen. Verder zullen de kosten van een crematie doorgaans lager uitvallen dan die van een begrafenis. Bovendien moeten voor een graf gedurende langere tijd grafrechten worden betaald.

Soms is de overweging dat nabestaanden graag een plek willen hebben om naartoe te gaan om de overledene te gedenken. Maar ook na een crematie kan een ‘tastbare’ gedenkplek worden ingericht. Uiteindelijk is de keuze tussen cremeren of begraven vooral een heel persoonlijke. Ik help u graag bij het maken van die keuze.