Een overlijden melden T: 06-45769462

Nazorg: samen terugkijken op de uitvaart

Weldaan uitvaartbegeleiding weet uit ervaring wat het belang is van een goede begeleiding tijdens de rouwperiode. Nazorg is daarom een vaste waarde in mijn dienstverlening aan u. Een aantal weken na de uitvaart maken we een afspraak voor een nagesprek. Dat is een moment waarop we samen terugkijken op de uitvaart. Hoe heeft u de dagen rondom de begrafenis of crematie beleefd? Hoe is uw herinnering daaraan? Wat heeft u bijzonder geraakt of wat heeft u juist gemist?

Tijdens dit gesprek zal ik proberen eventuele vragen te beantwoorden. Dat kunnen vragen zijn op emotioneel gebied maar ook praktische zaken kunnen aan de orde komen. Alle vragen zijn bespreekbaar, een antwoord zullen we met elkaar proberen te vinden. Op die manier komt u door een goede nazorg mogelijk weer een stapje verder in het ‘leren leven met het gemis’.

Na een crematie

Een maand na een crematie is er de mogelijkheid de as op te halen in het crematorium. Deze termijn is wettelijk bepaald en is bedoeld om nabestaanden een bewuste keuze te laten maken over de asbestemming. Misschien denkt u aan een herdenkingsplek of aan het uitstrooien van de as. Hiervoor zijn veel mogelijkheden die ik graag met u bespreek.

Na een begrafenis

Begraafplaatsen hebben meestal eigen bepalingen wat betreft het plaatsen van grafmonumenten. Ook de begraafplaats waar uw dierbare ter aarde is besteld. Het is goed om te weten welke bepalingen er gelden. Weet u bijvoorbeeld al wat voor grafmonument u wilt? Na de begrafenis kiezen we een goed moment om uit alle mogelijkheden een goede keuze te maken. Ik zal u daarbij graag adviseren.

Nu al vragen?

Als u rondloopt met vragen over een voorbije of naderende uitvaart, of als u even van gedachten wilt wisselen over de mogelijkheden, laat het dan gerust weten. Een goede nazorg begint bij een goede voorbereiding en een troostvolle uitvaart. U bent altijd van harte welkom. Neem gerust contact op!