Een overlijden melden T: 06-45769462
Overlijden melden:
bel Weldaan
via 06-45769462

Overlijden melden: bel Weldaan via 06-45769462

Is uw naaste overleden? Gecondoleerd met het verlies. Een overlijden melden kan een ogenblik wachten. Belangrijker is dat u - bijvoorbeeld uit respect voor de overledene en om u als nabestaande een moment van bezinning te gunnen - als u dat wilt nog even de gelegenheid neemt om bij hem of haar te zijn.
 
Daarna kunt u beginnen met het inlichten van de eersten aan wie u het overlijden bekend wilt maken. Ook de huisarts zal op de hoogte gebracht moeten worden. Deze heeft de taak om het overlijden officieel vast te stellen, waarna een verklaring van overlijden wordt afgegeven.
 
Dat is het moment om Anja Berghout van Weldaan uitvaartbegeleiding te bellen. U kunt het overlijden melden via het telefoonnummer 06-45769462. Dat kan dag en nacht. Ik kom zo spoedig mogelijk naar u toe.

De taak van Weldaan uitvaartbegeleiding

Na een overlijden komt er veel op u af. Er is voor de directe nabestaanden gewoonweg heel veel te regelen en te beslissen in een betrekkelijk korte tijd. En dat in een ongewone week waarin u te maken heeft met het verlies van een dierbare. Het is de taak van Weldaan uitvaartbegeleiding om u hierbij te ondersteunen.

Het doel is een crematie of begrafenis die recht doet aan het leven van de overledene en aan het verdriet van hen die achterblijven.

Van uitvaart tot nazorg

Samen bespreken we wat er nodig is voor de uitvaart. Zijn de wensen van de overledene bekend? Heeft u zelf ideeën ten aanzien van de crematie of begrafenis? Is er een geschikte locatie voor de opbaring en voor de uitvaart? Worden er rouwbrieven gestuurd naar familie, vrienden en bekenden? Hoe zorgen we ervoor dat tijdens de voorbereidingen en de nazorg iedere nabestaande zich in voldoende mate gehoord voelt? Ondertussen moeten ook nog de officiële instanties en de eventuele werkgever van het overlijden op de hoogte worden gebracht.

Van uitvaart tot nazorg kunt u alles met een gerust hart overlaten aan Anja Berghout van Weldaan uitvaartbegeleiding. Ik plaats mij niet op uw stoel, maar zorg er samen met u voor dat de laatste wensen worden nagekomen en dat de uitvaart het karakter draagt van de overledene, als eerbetoon aan zijn of haar voorbije leven.

Voor meer uitleg over de vele keuzemogelijkheden kijkt u alvast op de pagina 'De uitvaart'. Maar u mag uw vragen natuurlijk áltijd aan Weldaan uitvaartbegeleiding stellen. Daar ben ik voor.