Een overlijden melden T: 06-45769462

Zo gaat Weldaan uitvaartbegeleiding om met uw privacy

Weldaan uitvaartbegeleiding is zich ervan bewust dat een zorgvuldige werkwijze niet alleen belangrijk is voor de uitvaart en de voorbereidingen daarop, maar ook voor de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Als relatie van Weldaan of als nabestaande mag u er op vertrouwen dat wij uw gegevens correct behandelen en bewaren. Wettelijke kaders en onze beroepsethiek vormen onze leidraad. Hieronder leest u er alles over. Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Laat het ons gerust weten.

Identiteit van deze website

Weldaan uitvaartbegeleiding
Anja Berghout, uitvaartbegeleider
Boekweitveld 39
2661 VK Bergschenhoek
info@weldaan.nl

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

Weldaan uitvaartbegeleiding verzorgt en begeleidt uitvaarten en de daarmee samenhangende diensten. Onze dienstverlening voeren wij uit in opdracht van particulieren, al dan niet in samenwerking met collega-uitvaartondernemers. Bij ons vak hoort inleving en respect. Vandaar dat Weldaan zo zorgvuldig mogelijk wil zijn met het bewaren of toepassen van privacygevoelige informatie.

Wat zijn de gevolgen als u niet akkoord gaat met de opslag van uw gegevens?

Het voorbereiden en begeleiden van een uitvaart is een vorm van dienstverlening waarbij vertrouwen een grote rol speelt. Relaties van Weldaan zijn voornamelijk particulieren en hun families met wie we vanwege het vertrouwensaspect vaak een jarenlange band opbouwen. Zonder persoonsgegevens kunnen wij onze dienstverlening niet op de juiste wijze uitvoeren.

Duur van de opslag

Persoonsgegevens van overledenen, nabestaanden en contactpersonen worden enkel gebruikt ten behoeve van de uitvaart. In voorkomende gevallen is Weldaan vaak al op de hoogte van uitvaartwensen, nog (lang) voordat er werkelijk sprake gaat zijn van een overlijden. Dat verklaart de noodzaak om persoonsgegevens, waaronder persoonlijke wensen, zo lang als het nodig is te bewaren. Onder andere om administratieve redenen kunnen opdracht- en factuurgegevens worden bewaard. In dat geval is de minimum bewaartermijn conform de wettelijke eisen.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

Uiteraard laten wij u op verzoek weten welke informatie wij over u bewaren. Stuurt u uw persoonlijk verzoek in dat geval alstublieft naar info@weldaan.nl en gebruikt u daarbij het e-mailadres dat bij ons bekend is.

Wie ontvangen en gebruiken uw gegevens?

De opgeslagen persoonsgegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van onze dienstverlening. Voor onderdelen in tijdens de uitvoering waarbij derden een sleutelrol spelen in de gegevensverwerking, hebben we gezorgd voor een zogeheten 'verwerkersovereenkomst'. Daarin staat dat degenen die namens ons het werk verrichten, verplicht zijn om dat in overeenstemming met onze privacyregels te doen. Uw gegevens worden vanzelfsprekend niet verstrekt noch verkocht aan derde partijen.

Wat voor gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen diverse gegevens, voor zover deze benodigd zijn voor het correct en zorgvuldig uitvoeren van onze dienstverlening. Dit betreft: persoonsnamen, namen van contactpersonen, adresgegevens en contactgegevens. Ook leggen wij - voor of na het overlijden - uitvaartwensen vast.

Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze websites wordt meegestuurd en dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Er bestaan diverse soorten cookies: analytische cookies en functionele cookies. Met tracking cookies via Google Analytics, kunnen meten hoeveel mensen onze website hebben bezocht en waar hun belangstelling naar uit gaat. De gegevens die wij ophalen via Google Analytics worden geanonimiseerd; er is enkel een gedeelte van uw IP-adres zichtbaar.

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?

Persoonsgegevens ontvangen wij via aanvragen en voorbesprekingen.

Beveiliging

De website van Weldaan uitvaartbegeleiding maakt gebruik van een veilige, versleutelde verbinding (een zogeheten SSL-verbinding). Websites met een SSL-beveiligingscertificaat zijn te herkennen aan het slotje in de adresbalk.

Onze computers en servers zijn beveiligd met wachtwoorden en virusscanners. Enkel geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot onze dossiers.

Wijzigingen in de regelgeving

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld omwille van aanpassingen op wettelijke gronden. Wij raden u dan ook aan om deze privacy-pagina regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Klachten

Allereerst wil Weldaan uitvaartbegeleiding u ervan overtuigen dat wij zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan en dat we de wettelijke privacyregels willen naleven zoals bedoeld door de wetgever. Mocht u onverhoopt vragen of klachten hebben hierover, dan hopen wij dat u in dat geval contact opneemt via info@weldaan.nl. Mocht Weldaan uitvaartbegeleiding zich naar uw mening desondanks niet op de juiste manier aan de wettelijke privacybepalingen houden, dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

Anja Berghout (info@weldaan.nl)

Zorgvuldig
en
correct